Alfamat Oy Peltikate

Alfamat Oy

Materiaali­asiantuntija­palveluita yrityksille

Alfamat Oy tarjoaa materiaali­asiantuntija­palveluja yrityksille mm. seuraavissa materiaaleihin ja metallurgiaan liittyvissä osa-alueissa.

 • Materiaalien ja pinnoitteiden valinta
 • Hitsaus, pinnoitus ja korjaus­val­mis­tus/ainetta lisäävä valmistus
 • Materiaalien lämpö­käsittelyjen suunnittelu
 • Testien ja kokeiden valinta, suunnittelu ja tulosten analysointi
 • Testien ja kokeiden valinta, suunnittelu ja tulosten analysointi
  • prosessien ja valmistus­menetelmien optimointi
  • koesuun­ni­telmat
  • datan analysointi ja tulosten raportointi

Alfamatin yhtenä tavoitteena on auttaa yrityksiä parantamaan tuottavuutta ja tuotteidensa laatua sekä valmistukseen liittyvää energia- ja materiaali­tehokkuutta mm. prosessi­para­metrien opti­moinnin avulla.

Veli-Matti Härmä

TkT, materiaalitekniikka, IWE

 • Diplomityö: Hapon­kestävän teräksen ja kuparin välinen kova­juotos­liittäminen (Outokumpu Research Oy)
 • Väitöskirja: Reactively synthesized functionally gradient metal matrix composite – Micro­structural characteristics, mechanical properties and thermal stability (Tampereen teknillinen yliopisto)
 • IWE (kansain­välinen hitsausinsinööri, 2016)

Yhteystiedot

Alfamat Oy
Pripoli
Tiedepuisto 4
28600 Pori
+358 40 9369710